Skab forandringer indefra
Depression


Hypnose og depression


Hver femte dansker får en depression i løbet af deres liv som påvirker følelserne, tankerne, adfærden og deres generelle trivsel.

Denne tilstand kan gøre det svært at passe sit arbejde, uddannelse, hobbys og indgå i sociale sammenkomster m.m.


VIGTIGT:Hvis du har en mistanke om at du har en depression, så er det vigtigt, at du har været hos din egen læge først og fået diagnosticeret depressionen og sværhedsgraden: En depression opdeles i mild, moderat eller svær grad.

De svære depressioner kræver andre behandlingsformer i sammenråd med lægen eller psykiatrien.


Hypnose terapien kan hjælpe de milde eller moderate depressioner på en skånsom, effektiv og gavnlig måde via et hypnoseterapiforløb. Det er individuelt hvor mange sessioner der er brug for i forhold til depression. Dette vil blive aftalt nærmere i den personlige forsamtale, hvor jeg vil råde og vejlede dig, når jeg kender netop din specifikke problemstilling eller udfordring.


I hypnose terapien arbejdes der med depressionen både på det bevidste og ubevidste plan, hvor der gåes i dybden med følelserne, tankerne, adfærd, kroppen og den generelle trivsel samt der gives slip på de gamle og negative overbevisninger, tanker og følelser i forbindelse med depressionen.


Symptomer på depression:


De primære kendetegn:

- Enorm nedtrykthed ( i mindst 2 uger)

- Nedsat energi

- Bliver meget hurtigt træt

- Har svært ved at finde glæde ved ting som før gjorde en glad


De sekundære kendetegn:

- Har nedsat og øget appetit ( Taber sig eller tager på i vægt)

- Søvnproblemer

- Har svært ved at koncentrer sig

- Selvtillidsfølelsen er dalende

- Uro i kroppen

- Skyldfølelse og selvbrejdelser (uden at have grund til det)

- Glemmer hurtigt (Nedsat hukommelse)

- Snakker langsommere end man plejer
Du er velkommen til at kontakte mig for at få mere info om behandling af depressiom via hypnose terapi.