Skab forandringer indefra
Fysiske smerter og symptomer

Hypnose og fysiske smerter samt symptomer


Der er mange forskellige årsager og grunde til at mennesker har fysiske smerter eller symptomer. Nogle mennesker har været ude for et trafikuheld, fået en arbejdsskade eller faldet til fodboldtræning m.m. 


Uanset hvilken grund de fysiske smerter eller symptomer er opstået, så betegnes smerten som et signal fra kroppen om, at der ønskes ekstra opmærksomhed til et område samt at der skal passes på den pågældende del af kroppen hvor smerter kommer fra.


Kroppen gør altid sit bedste til at få mennesket til at forstå at

smertern er en besked fra krop og sind om, at der skal tages hensyn til det sted smerten er opstået og at kroppen gør sit bedste for at beskytte vedkommende.


En smerteoplevelse hænger sammen med krop og sind og hvordan mennesket forholder sig til sin smerte. 


Igennem hypnose terapi vil der fokuseres på og gå i dybden med hvordan den fysiske smerte eller symptomer er opstået og igennem forsamtalen og under selve hypnosen kunne lindre smerten eller helt fjerne smerten under et hypnoseforløb.


VIGTIGT: De fysiske smerter SKAL være undersøgt af en læge eller en anden sundhedsfaglig ekspert først. 


Det er individuelt hvor mange sessioner der er brug for i forhold til de fysiske smerter og symptomer. Dette vil blive aftalt nærmere i den personlige forsamtale, hvor jeg vil råde og vejlede dig, når jeg kender netop din specifikke problemstilling eller udfordring.


Du er velkommen til at kontakte mig for at få mere info om behandling af fysiske smerter og symptomer via hypnose terapi.