Skab forandringer indefra
Hvad er Hypnose

Hvad er hypnose?


Hypnose er en helt naturlig og afslappet tilstand som alle mennesker oplever flere gange dagligt:


 • Lige når du vågner
 • Læser en spændende bog
 • Kører bil
 • Ser TV
 • Går en tur 
 • Får massage
 • Har en fordybet samtale
 • Lytter eller ser opmærksomt på noget.
 • Lige når man er ved at falde i søvn m.m.


Hypnosetilstanden gør at der er et ubevidst fokus og opmærksomhed. Nogle oplever en større afslappethed både fysisk og psykisk samt en større indlærringsparathed.


Hjernen er som en stor computer hvor der kører en masse forskellige ubevidste programmer.

Det kan være hjælpeprogrammer og beskyttelsesprogrammer.


De programmer styres af underbevidstheden der fylder 95% af sindet som rummer alle vores sansninger, følelser, erindringer, fantasi, vaner, leveregler, overbevisninger, kropsfornemmelser, stemninger og kreativitet.


De sidste 5 % styres af logikken som rummer planlægning, struktur, analytisk, kritisk, tænker logisk samt rationelt og er resultatorienteret.Hvordan forløber hypnose terapien?


Mit formål med hypnose terapien er at hjælpe dig med at bearbejde og give slip på de uhensigtsmæssige programmer samt skabe nye, positive og brugbare programmer som fremmer dit fysiske og psykiske velvære.

I forsamtalen er der fokus på hvilke udfordringer du gerne arbejde med samt hvilke ønsker og mål du har i forbindelse med dette.


En session varer typisk 1 - 1½  timer hvor der indgår en forsamtale, selve hypnosen og en eftersamtale.Hvem kan modtage hypnose terapi?


Både børn og voksne kan modtage hypnose terapi.  

Mennesker er forskellige: Nogle kommer hurtigere i hypnose imens andre har brug for lidt længere tid til at komme ned i hypnosetilstanden. 


Børn er meget modtagelig for hypnose, men det er meget forskelligt hvornår de er klar til hypnose terapi. Det afhænger af deres modenhed samt deres evne til at sætte ord på deres følelser og tanker.

Cirka ved 8 års alderen. Hvem behandler jeg ikke? 


 • Svære psykiatriske diagnoser, herunder skizofreni
 • Personer med epilepsi
 • Spiseforstyrrelser: anorexi og bulimi
 • Udviklingshæmmede
 • Personer der har svære depressioner
 • Personer der er svært stressramt
 • Selvmordstruede