Skab forandringer indefra
GDPR

GDPR - Persondataloven


I dette afsnit står der beskrevet hvordan jeg passer godt og sikkert på dine oplysninger som du videregivere til mig. Jeg følger reglerne i databeskyttelsesforordningen(GDPR) fra maj 2018.


Tavshedspligt

Jeg har tavhedspligt som betyder at jeg ikke videregiver dine oplysninger til andre. Det gælder både fra henvendelsen inden opstart af forløbet, under selve forløbet og efter at forløbet er afsluttet.


De almindelige personoplysninger

For at du kan indgå aftale med mig, har jeg brug for følgende oplysninger:

Navn, bopælsadresse, mail og telefonnummer.

Jeg foretager registreringen af dine almindelige personoplysninger med det formål, at kunne sende en faktura til dig via mail fra mit bogførringsprogram i forbindelse med køb af online hypnose terapi, hypnose terapi i klinikken eller køb af lydfiler. De almindelige personoplysninger registreres hos Rubjerggaard hypnose terapi via mit bogførringsprogram og opbevares i fem år (bogføringsloven) hvorefter oplysningerne slettes. Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.


De personfølsomme oplysninger:

I enkeltsession eller i hypnose terapi forløb vil du som klient oplyse de nødvendige og relevante personfølsomme oplysninger i forhold til den behandling du ønsker hjælp til hos mig, så jeg kan tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af dit forløb samt følge op på målet som vi sammen får nedskrevet. Disse oplysninger bliver nedskrevet på papir-ark sammen med almindelige personoplysninger: Fornavn, efternavn og alder (Ikke dit CPR-nummer) Har du sendt mig en besked med oplysninger via SMS eller Messenger som er relevant for dit forløb nedskrives dette i papir-arket, hvor beskeden efterfølgende bliver slettet. Dette papir-ark opbevares forsvarligt, sikkert og aflåst. Jeg opbevarer dine personfølsomme oplysninger på papir-arket i 6 måneder efter afsluttet forløb som efterfølgende bliver makuleret. 

Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.


Datasikkerhed:

Jeg har oprettet min hjemmeside og mailkonto hos den samme udbyder og mit bogførringsprogram hos en anden udbyder. Begge udbyder er SSL godkendt. SSL står for ”Secure Sockets Layer”. SSL er en krypteringsprotokol, hvilket betyder, at det kun er afsender og modtager, der kan læse de oplysninger, der bliver sendt imellem dem. Jeg bruger ikke cookies på min hjemmeside.


Dataansvarlig (*)

Jeannette Staal Christiansen

Rubjerggaard Hypnose Terapi

Stormarken 20

5471 Søndersø

Mail: kontakt@rubjerggaard-hypnoseterapi.dk

Mobil: 60194516

Cvr-nr: 36358386


Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Ret til berigtigelse (rettelse)

Ret til sletning

Ret til begrænsning af behandling

Ret til indsigelse

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)


Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte den ovennævte dataansvarlig (*)

Du har i øvrigt ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: www.datatilsynet.dk"