Skab forandringer indefra
GDPR

PERSONDATALOVEN GDPR

 

I dette afsnit står der beskrevet hvordan jeg passer godt og sikkert på dine oplysninger som du videregivere til mig så regler fra datolovgivning/GDPR overholdes.


De almindelige personoplysninger

For at du kan indgå aftale med mig, har jeg brug for følgende oplysninger:

Navn, mail, telefonnummer og adressen. 

Jeg foretager registreringen af dine almindelige personoplysninger med det formål, at kunne sende en faktura til dig via din mail i forbindelse med køb af online hypnose terapi, hypnose terapi i klinikken eller køb af lydfiler. Som registreret hos Rubjerggaard hypnose terapi har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt: kontakt@rubjerggaard-hypnoseterapi.dk.


De almindelige personoplysninger registreres hos Rubjerggaard hypnose terapi og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.


Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.


De personfølsomme oplysninger:


Ved 1. session starter forsamtalen med et interview, hvor du som klient vil oplyse om de forhold som er nødvendige for behandlingen af den tilstand du kommer med.

Dette skal du give mig tilladelse til ved at underskrive et dokument vedr. viderebringelse af dine personfølsomme data til mig. 


Interviewet kan indeholde helbredsoplysninger og personfølsomme data,
vedrørende psykisk, fysisk, social, religiøs, seksuel samt etnisk baggrund.

Disse oplysninger bliver nedskrevet på et papir-ark sammen med disse almindelige personoplysninger: Fornavn, efternavn og alder. Dette papir-ark opbevares forsvarligt og er aflåst. 


Sms eller messenger-besked dialoger, aftaler o.l. skrives ind i papir-arket og opbevares som beskrevet ovenfor, hvorefter SMS eller messenger-beskeden slettes.


Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.


Du har ret til at få indsigt i alle de data jeg opbevarer om dit forløb.

Dine data bliver destrueret et halvt år efter start på din første behandling - eller efter dit ønske.